Program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej tradycji, historii oraz zabytków kultury. W ramach przedsięwzięcia dwie szkoły prowadzone przez powiat suski otrzymały w roku 2022 środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie dwu- i trzydniowych wycieczek szkolnych. Przyznane środki w kwocie 65000 zł przeznaczone zostały przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej -Curie w Suchej Beskidzkiej oraz Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie na dofinansowanie czterech wycieczek, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach programu uczniowie odwiedzili m.in. Warszawę, Wrocław, Lublin, Sandomierz oraz Kazimierz Dolny.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 65.000,00 zł.

Wkład własny pokryty z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach wyniósł 37.020,00 zł.

Całkowita wartość zrealizowanych wycieczek to kwota 102.020,00 zł.