Dopłaty do utylizacji azbestu

Na podstawie umowy  zawartej 30 marca 2018 r. pomiędzy powiatem suskim,  a urzędem...

Czytaj więcej