Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Analiza wskaźnika śmiertelności na COVID-19, w obszarach gdzie...

Czytaj więcej