Z pracy zarządu (posiedzenia 117 – 120)

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym...

Czytaj więcej