W maju 2013 r.  zakończono  roboty budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu suskiego”. W ramach tego zadania wykonana została termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej będących własnością powiatu suskiego tj.


 1. Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
 2. Internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie
 3. Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
 4. Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
 5. Budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b
 6. ZSO im. M. Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej
 7. Zespołu Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
 8. Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
 9. Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim
 10. Powiatowego  Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej

Prace obejmować będą:

 • dociepleniu ścian i stropów
 • wymianie stolarki okiennej, w budynkach gdzie dotychczas nie była wymieniona
 • wymianie grzejników na nowe z  zaworami termostatycznymi
 • W budynku internatu SOSW w Makowie Podhalańskim dokonano wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy oraz założono  system solarny  do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszty inwestycji i ich finansowanie:

a) wartość kosztorysowa robót – 6 251 041,82 zł

b) wartość przetargowa – 5 266 348,15 zł

c) dotacja NFOŚiGW – 2 601 869 zł – przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej

d) pożyczka NFOŚiGW – 87 701 zł – przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej

e) dotacja WFOŚiGW – 41 800 zł

f) pożyczka WFOŚiGW – 2 417 984 zł – pożyczka z możliwością umorzenia około 20 %

g) budżet powiatu – 116 994 zł

Podsumowanie realizacji całego projektu wraz z obszernym materiałem zdjęciowym zamieszczono w odrębnej zakładce link:

https://powiatsuski.pl/dzial/wydzial/wydzial-srodowiska/termomodernizacja/