Zwieńczeniem czwartkowych, uroczystych obchodów Święta Niepodległości był w Suchej Beskidzkiej koncert laureatów Festiwalu Pieśni Patriotycznej „To Polska – Moja Ojczyzna”. Festiwal odbył się już po raz trzynasty, jednak po raz pierwszy jego uczestnicy mogli się zaprezentować na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu. Koncert poprzedziło oficjalne ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród laureatom. Najlepsi wykonawcy z poszczególnych kategorii odebrali nagrody z rąk starosty Józefa Bałosa i burmistrza Stanisława Lichosyta. Finałowe występy solistów i zespołów oglądała licznie zgromadzona publiczność, która nagradzała wykonawców rzęsistymi brawami. Organizatorem festiwalu, objętego patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, było Centrum Kultury i Filmu przy współpracy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Komisja konkursowa w składzie: Dagmara Książek–Lisicka – muzyk, pedagog, współzałożyciel Stowarzyszenia Meloarte (przewodnicząca komisji), Sławomir Pacholski – muzyk, kierownik Miejskiej Orkiestry Dętej, Grzegorz Wysmołek – pedagog, dyrektor CKIF, wysłuchała wykonań 16 solistów i 16 zespołów (łącznie 253 osoby) w czterech kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę przy ocenie – oprócz wrażeń estetycznych – tematykę prezentowanego utworu, dykcję, intonację, zgodność rytmiczną oraz zaangażowanie i ekspresję. Komisja podkreśliła, że w tegorocznej edycji zaprezentowane zostały własne kompozycje (z tekstem i muzyką) oraz liczne autorskie aranżacje znanych utworów patriotycznych.

Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

SOLIŚCI
Kategoria I (dzieci do lat 10)
I miejsce: Aleksandra Polak – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce (instruktor: Jolanta Fidelus)
II miejsce: Maja Wiechnik – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kojszówce (instruktor: Marzena Wątlikiewicz)

Kategoria II (dzieci i młodzież do lat 15)
I miejsce: Emilia Dróżdż – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Palczy (instruktor: Bernadetta Żołnierek)
II miejsce ex aequo: Maja Proszczek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie (instruktor: Marian Zieliński) oraz Weronika Targosz – Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach (instruktor: Jolanta Pływacz)
III miejsce ex aequo: Natalia Łuczak – Szkoła Podstawowa w Baczynie (instruktor: Elżbieta Trzop) oraz Wiktora Janoszek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Małgorzata Kubieniec)
wyróżnienie: Izabela Semik – Filia Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Wioletta Habowska)

Kategoria III (młodzież do lat 19)
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Paulina Kanik (instruktor: Małgorzata Kubieniec)
III miejsce: Gabriela Rusin – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Ewelina Syc)

ZESPOŁY
Kategoria I (dzieci do lat 10)
I miejsce: Chór “Słoneczka” – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Lachowicach (instruktor: Agnieszka Bernacka, Maria Sobańska)
II miejsce: “Jagódki” – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce (instruktor: Jolanta Fidelus)
wyróżnienie: 9 Gromada “Zuchowe Dzielne Duszki” – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Palczy (instruktor: Bernadetta Żołnierek)

Kategoria II (dzieci i młodzież do lat 15)
I miejsce: Zespół wokalno–instrumentalny „Do–Re–Mi” – Szkoła Podstawowa w Baczynie (instruktor: Elżbieta Trzop)
II miejsce: Dziecięcy Zespół Regionalny „Malikowski Groń” – Szkoła Podstawowa w Grzechyni (instruktor: Agnieszka Bernacka, Maria Groń)
III miejsce: Próbna Drużyna Harcerska “Beskidzkie Powsinogi” – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Palczy (instruktor: Bernadetta Żołnierek)
wyróżnienie: Zespół wokalno–instrumentalny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie (instruktor: Elżbieta Trzop)

Kategoria III (młodzież do lat 19)
I miejsce: “Zwolnieni” – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej–Curie w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Iwona Kołodziejczyk-Gurdek)
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione z Suchej Beskidzkiej (instruktor: Agnieszka Bernacka)
wyróżnienie: “Muzyczny Goetel” – Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Magdalena Smyrak–Bogdan)

Kategoria IV (dorośli)
I miejsce: “Duet Zwolnionych” – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej–Curie w Suchej Beskidzkiej (instruktor: Iwona Kołodziejczyk-Gurdek)
II miejsce: Zembrzyckie Koło Gospodyń “Mioduszyna” – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (instruktor: Barbara Cyganik)
III miejsce: Miejski Chór “Jasień” z Suchej Beskidzkiej (instruktor: Małgorzata Kubieniec)