Remont ulicy gen. St. Maczka w Jordanowie, stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1685K Pcim – Łętownia – Jordanów – to kolejna inwestycja, którą zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach wykonanych prac położono nową nawierzchnię na długości 2,4 km, zmodernizowano kanalizację deszczową, zainstalowano elementy poprawiające bezpieczeństwo w postaci aktywnego  przejścia dla pieszych i barier energochłonnych.


  Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 091 447 zł, z czego  2 164 013 zł (70%) pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany wkład własny wynoszący 927 434 zł  został sfinansowany w równych częściach przez powiat suski (463 717 zł) i miasto Jordanów (463 717 zł).