16 listopada 2018 r.  w Krakowie, w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego, podpisana została, w formie aktu notarialnego, umowa darowizny przekazująca Powiatowi Suskiemu budynek byłego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych stanowiący obecnie część kompleksu Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej.

W ten sposób zakończyły się trwające ponad 3 lata starania władz powiatu o pozyskanie tej nieruchomości. Wcześniej Sejmik Województwa Małopolskiego na swoim posiedzeniu w dniu 15.10.2018 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania darowizny tej nieruchomości na rzecz Powiatu Suskiego.

Pod aktem darowizny podpisali się, ze strony województwa: marszałek Jacek Krupa i Grzegorz Lipiec – członek zarządu województwa, a ze strony powiatu: starosta Józef Bałos i wicestarosta Zbigniew Hutniczak. Wartość pozyskanej nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami oszacowana została na 3.493.000 zł. O tyle wzrosła też wartość mienia będącego