Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1695,8684 ha. Na wykonanie zadania, którego wartość wyniosła 64.799,87 zł powiat suski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 29.999,94 zł.


W 2013  roku wykonano uproszczone plany urządzenia lasu stanowiące własność

a) osób fizycznych

na terenie wsi Baczyn (pow. 229,9239 ha)

na terenie wsi Palcza (pow. 154,8969 ha)

na terenie wsi Zachełmna (pow.157,8780 ha)

b) wspólnot gruntowych

Wspólnota Lasów Uprawnionych Ekwiwalentowych w Sidzinie (pow. 314,1823 ha)

Komitet Lasów Uprawnionych wsi Kojszówka – lasy w Osielcu (pow.37,4144 ha)

Wspólnota Lasów Uprawnionych wsi Wieprzec – lasy w Wieprzcu, lasy w Osielcu (pow. 31,2045 ha)

Wspólnota Leśna w Makowie Podhalańskim (pow. 126,4820 ha)

Wspólnota Leśna Kamienna Góra w Białce (pow.24,9543 ha)

Wspólnota Lasów Członków Uprawnionych wsi Białka Oblak – Pabiska – lasy w Juszczynie, Skawicy (pow. 56,0452 ha)

Wspólnota Leśna wsi Skawica (pow. 100,9913 ha)

Wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi (pow. 461,8956 ha)

Uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem określającym dla właścicieli lasów zadania z zakresu gospodarki leśnej, stanowi podstawą naliczenia podatku leśnego.