W dniu 23 marca 2022r. w sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej wręczono dla wyróżnionych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

Dyplomy dla wyróżnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat suski wręczyła Pani wicekurator Halina Cimer wraz z Panem wicestarostą powiatu suskiego Zbigniewem Hutniczakiem w obecności Pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach – Edyty Stradomskiej.