1 września w Wysokiej, odbyły się uroczyste obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem wojska, pocztów sztandarowych, delegacji i osób spod budynku remizy OSP do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza św. w intencji  poległych obrońców Ojczyzny.

Po mszy zgromadzeni, prowadzeni przez orkiestrę OSP z Naprawy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Najpierw modlitwę za poległych odmówił ks. Jan Mędrzak proboszcz parafii w Wysokiej, potem orkiestra odegrała hymn państwowy, a wszystkich zebranych powitał prezes Związku Podhalan z Wysokiej Zbigniew Bednarczyk, który pełnił rolę spikera. Następnie ppor. Adrian Kotowicz z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa odczytał Apel Poległych, a salwę honorową oddała kompania honorowa z tej jednostki wojskowej.

Podczas uroczystości głos zabrali: wójt gminy Artur Kudzia, poseł na sejm RP Władysław Kurowski, senator RP Andrzej Pająk, radna województwa małopolskiego Danuta Kawa, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, prof. Krzysztof Tunia, starosta suski Józef Bałos, przedstawiciel krakowskiego oddziału IPN Dawid Terelak, a także córka ppor. Mariana Plichty, dowódcy 2 plutonu 1 szwadronu w dywizjonie przeciwpancernym 10 BKP, Joanna Wielgat i Michał Siwiec – Cielebon.

Po przemówieniach delegacje władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Wojska Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, kombatantów, policji, straży, szkół, harcerzy, Nadleśnictwa z Myślenic, ościennych gmin i wielu stowarzyszeń złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterskich obrońców Wysokiej.

Na zakończenie tegorocznych obchodów orkiestra odegrała sygnał ”Śpij kolego” i „Rotę”, a następnie uczestnicy uroczystości udali się na tradycyjną grochówkę przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystych obchodach oraz  tym, którzy pomogli je zorganizować.

oprac. GOKSiP w Jordanowie, fot. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej