Starostwo, jako urząd, stało się w ostatnich latach bardziej dostępne i przyjazne dla mieszkańców powiatu. Początkiem 2017 r. zakończyły się prace związane z przeprowadzką kilku wydziałów i biur starostwa, usytuowanych wcześniej przy ul. Mickiewicza 19, na ul. Kościelną 5b, gdzie obecnie znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i gdzie, od tamtej pory, funkcjonuje cały urząd.


Decyzja zarządu powiatu o przeprowadzeniu takich zmian podyktowana była głównie zamiarem usprawnienia funkcjonowania starostwa pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, a także chęcią poprawy jakości obsługi stron. Dla zapewnienia mieszkańcom powiatu łatwiejszego i bardziej komfortowego dostępu do starostwa rozbudowano i zmodernizowano istniejącą wcześniej infrastrukturę parkingową. Udostępniono dla samochodów interesantów 59 nowych, dodatkowych miejsc postojowych. Parking wokół budynku starostwa ma wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych i jest dla wszystkich bezpłatny.

Celem zwiększenia dostępności i ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych starosta wprowadził odpowiednie zmiany. W poniedziałki czas pracy wydziałów najczęściej odwiedzanych przez interesantów uległ wydłużeniu do 17.00. W tym dniu również kasa starostwa jest czynna dłużej (do 16.00), a dla wygody stron uruchomiono terminal umożliwiający dokonywanie płatności kartą.

W 2018 r. zakończyły się prace związane z kompleksowym dostosowaniem budynku starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do użytku została oddana winda osobowa. Na klatkach schodowych zamontowana została też odpowiednia automatyka umożliwiająca bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi. Warto nadmienić, iż przedmiotowa inwestycja ułatwiła osobom niepełnosprawnym dostęp nie tylko do biur starostwa, ale też do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prace te dofinansowane zostały środkami PFRON.

Budynek przy ul. Mickiewicza należący do starostwa stał się, po przeniesieniu wydziałów na ul. Kościelną, nową siedzibą Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR. Powstałe w ten sposób, zgodnie z koncepcją wypracowaną przez zarząd powiatu, lokalne centrum obsługi sektora rolniczego stawiane jest w Małopolsce za wzór, jako rozwiązanie modelowe. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki temu rozwiązaniu budżet powiatu zasilany jest dodatkowymi dochodami z najmu. Umiejscowienie najważniejszych instytucji i placówek służących obsłudze i wspieraniu rolników z powiatu suskiego w jednym, zmodernizowanym obiekcie umożliwia im sprawniejsze załatwianie spraw i przyczynia się do poprawy jakości świadczonych na ich rzecz usług.

Starostwo Powiatowe z “lotu ptaka” można zobaczyć klikając link – https://www.youtube.com/watch?v=AikwWYguPeY