W trakcie II sesji Rady Powiatu Suskiego VII kadencji, przeprowadzonej 23 maja, wybrane zostały składy oraz przewodniczący poszczególnych komisji rady. W obecnej kadencji w radzie pracować będzie pięć stałych komisji: Komisja Finansów, Administracji i Planowania (przewodniczący – Jan Świerkosz, zastępca przewodniczącego – Patryk Włosiak), Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (przewodnicząca – Agata Gołuszka, zastępca przewodniczącej – Piotr Talaga), Komisja Drogownictwa, Porządku Publicznego i Transportu (przewodniczący – Sławomir Kudzia, zastępca przewodniczącego – Jan Świerkosz), Komisja Ochrony Środowiska i Integracji Lokalnej (przewodniczący – Artur Kruźlak, zastępca przewodniczącego – Jadwiga Czarny) oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych (przewodniczący – Piotr Talaga, zastępca przewodniczącego – Joanna Jaworska-Nowak). Ponadto rada wybrała skład Komisji Rewizyjnej (przewodnicząca – Jadwiga Czarny, zastępca przewodniczącej – Konrad Turchan) oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (przewodnicząca – Barbara Łuczak, zastępca przewodniczącej – Janusz Dyduch. Rada wybrała także swoich przedstawicieli w powoływanej przez starostę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zostali nimi: Marek Drobny i Sławomir Hajos.