V Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

04-03-2019-ogloszenie-kurs-prawa-jazdy.pdf

Formularz oferty – załącznik edytowalny :

04-03-2019-zalacznik-edytowalny-we.272.4.2019.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

15-03-2019-zawiadomienie-o-wyborze-ofert-prawo-jazdy.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

28-03-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-4-2019.pdf