VI Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli z egzaminem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

26-03-2019-ogloszenie-o-kursie-wzki-widowe.pdf

Formularz oferty – załącznik edytowalny :

26-03-2019-zalaczniki-edytowalne-nr-1-i-2-wozki.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

04-04-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-wozki-widowe.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

29-04-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-5-2019.pdf