Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na trzy zadania częściowe

Treść ogłoszenia:

01-04-2019-ogoszenie-o-kursach-kelner-barista-stylizacja-paznokci.pdf

Formularze oferty – załączniki edytowalne :

01-04-2019-zalaczniki-edytowalne-nr-1-i-2-kelner-barista-stylizacja-paznokci.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadania nr 1 i nr 2:

10-04-2019-wyniki-postpowania-zad1 kelner i zad2 barista.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 3:

17-04-2019-wyniki-postpowania-zad. 3 stylizacja paznokci.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

29-04-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-7-2019.pdf