1 września 2021 r. w Wysokiej odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicowe Wybuchu II Wojny Światowej. Pomimo niesprzyjającej w tym roku aury na terenie tego szczególnego miejsca pamięci zebrało się liczne grono osób – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wojska, służb, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz mieszkańców Wysokiej i okolicznych miejscowości – aby upamiętnić heroiczną postawę obrońców naszej Ojczyzny w pierwszych dniach tragicznego września 1939 roku.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Wysokiej, koncelebrowaną przez biskupa Mariana Buczka ze Lwowa oraz proboszczów parafii w Wysokiej i Toporzysku, księży Jana Mędrzaka i Mariana Jurasa. Jeszcze w świątyni ppor. Piotr Kinzel z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa odczytał Apel Poległych, a następnie zebrani, prowadzeni przez orkiestrę OSP w Wysokiej, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Bp Marian Buczek odmówił modlitwę za poległych, a po odegraniu hymnu państwowego i oddaniu salwy honorowej przez kompanię honorową 10. Brygady Kawalerii Pancernej, wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wysokiej złożyli przedstawiciele senatu RP oraz władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także kombatantów, Instytutu Pamięci Narodowej, wojska, straży granicznej, policji, straży pożarnej, szkół, myślenickiego nadleśnictwa, harcerzy oraz innych organizacji i stowarzyszeń. W imieniu samorządu powiatu suskiego wieniec złożyła delegacja w składzie: starosta Józef Bałos, przewodniczący rady powiatu Jan Banaś, sekretarz powiatu Krzysztof Kołacz.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na placu przed remizą OSP Wysoka, gdzie przybyłych gości powitał wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, a następnie głos zabrali, wygłaszając okolicznościowe przemówienia: senator RP Andrzej Pająk, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. S. Maczka gen. bryg. Rafał Kowalik, dyrektor Wydziału Renowacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, starosta Józef Bałos, radna sejmiku województwa małopolskiego Danuta Kawa, Michał Siwiec-Cielebon oraz Joanna Wielgat.
W trakcie obchodów wicewojewoda R. Pagacz oraz J. Florkiewicz-Kamieniarczyk dokonali wręczenia Medali “Pro Patria” przyznawanych przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość Ojczyzny. Medale odebrali: Stanisław Dziuba, Maria Fróg, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz radna powiatu suskiego Gabriela Korbel, Wojciech Krupa i dr Piotr Sadowski.
Na zakończenie uroczystości na wszystkich obecnych czekała tradycyjna, ciepła grochówka, która w ten słotny i chłodny dzień smakowała szczególnie.

Głównymi organizatorami obchodów byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, Wójt Gminy Jordanów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, a współorganizatorami: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej i Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej.

Warto dodać, że szczególnym dopełnieniem tegorocznych obchodów będzie rekonstrukcja bitwy o Wysoką, która odbędzie się w niedzielę 5 września o godz. 15.00.

oprac. przy współpracy z GOKSiP w Jordanowie