Wraz z początkiem roku wznowione zostały zajęcia nauki gry na instrumentach, które prowadzone są przez powiat w ramach projektu „Na dudziarską nutę”.


Dla uczestników tego projektu, którymi są dzieci z kilku miejscowości naszego powiatu uczące się gry na skrzypcach i dudach, oprócz lekcji zaplanowane zostały również warsztaty muzyczne. W warsztatach uczestniczą także słowackie dzieci uczące się w ramach tego projektu gry na piszczałkach i dudach. Pierwsze takie warsztaty odbyły się w lipcu w Zawoi. Tym razem polskie dzieci wyjechały na Słowację, gdzie w dniach 15-16.09.2017 r. zorganizowane zostało dla nich 2-dniowe szkolenie.

Poza lekcjami gry na instrumentach, które odbywały się w grupach oraz wspólnym muzykowaniem dzieci z Polski i Słowacji, uczestnicy projektu wystąpili z krótkim koncertem podczas konkursu „Tak śpiewała moja babka” odbywającego się w ramach  Międzynarodowego Festiwalu Dudziarskiego „GAJDOVAČKA 2017” w Oravskiej Polhorze. W samym konkursie udział wzięli też uczestnicy projektu: Małgorzata Koper z Białki, Dawid Wronka i Jakub Pacyga ze Skawicy. Występ tej pierwszej został wysoko oceniony przez jury, które zakwalifikowało ją do tzw. „Złotego Pasma”. Obaj chłopcy też wypadli nieźle (miejsca w „Srebrnym Paśmie”). Warto zauważyć, że najwyżej oceniony w tym konkursie został występ członkini suskiej kapeli „Skoblicka” Sabiny Polak. W drugim dniu festiwalu przeprowadzony został konkurs młodych dudziarzy „O Zboronovu notu”. W międzynarodowej obsadzie zadebiutowali uczestnicy projektu: Joachim Czarny z Sidziny, Krzysztof Kubuszek z Bieńkówki, Sebastian Szczurek z Grzechyni i Łukasz Spyrka z Zawoi. Ich sceniczne występy oceniane były przez jury, w składzie którego znaleźli się wybitni praktycy i teoretycy światowego dudziarstwa m.in.: prof. Jean-Pierre van Hees z Belgii, dr Lindsay Davidson ze Szkocji i prof. Bernard Garaj ze Słowacji. Nas młodzi dudziarze nie znaleźli się co prawda w gronie laureatów konkursu, ale ich występy zostały dobrze ocenione zarówno przez jury, jak i przez publiczność, a w końcu, uczą się grać dopiero od 6 miesięcy. Godnie i z sukcesem, zajmując III miejsce, reprezentował w tym konkursie Podbabiogórze Marek Ryt z Suchej Beskidzkiej (kapela „Skoblicka”).

Projekt „Na dudziarską nutę”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020,

Partnerem projektu prowadzonego przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej jest słowacka Oravska Polhora.

foto: Janusz Kociołek