W ramach realizowanego przez powiat projektu „Na dudziarską nutę”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020, zorganizowane zostały w dniach 14-15.07 dwudniowe warsztaty muzyczne w Zawoi.


Wzięło w nich udział 55 dzieci z Podbabiogórza oraz słowackich miejscowości Oravska Polhora, Rabca i Sihelne. Projekt, którego głównym celem jest ochrona i popularyzacja dawnych form muzykowania mających dla społeczności żyjących na pograniczu polsko-słowackim wspólne, wołoskie, pasterskie korzenie składa się z kilku segmentów. Oprócz zajęć nauki gry na instrumentach prowadzonych od 1 lutego br. w cyklu 2-semestralnym zaplanowane zostały też m.in. wspólne warsztaty muzyczne po polskiej i po słowackiej stronie. W takich właśnie warsztatach w Zawoi uczestniczyły dzieci i młodzież ucząca się grać na skrzypcach, dudach i piszczałkach pasterskich. Poza nauką gry na poszczególnych instrumentach odbywającą się w grupach oraz wspólnymi sesjami muzycznymi uczestnicy szkolenia mieli też okazję, dzięki prelekcjom i wizycie w siedzibie BgPN, poznać dziedzictwo przyrodnicze regionu.
Partnerem projektu prowadzonego przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej jest słowacka Oravska Polhora.

fot. Janusz Kociołek