Tegoroczny Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” odbył się po raz pierwszy w nietypowej formule on-line, co wymuszone zostało z jednej strony ogólnie znaną sytuacją w kraju, a z drugiej tym, że kolędnicze konkursy ogólnopolskie, dla których „Babiogórskie Podłazy” są od lat etapem kwalifikacji, organizowane są obecnie wyłącznie w takiej formie. Trzeba jednak bezsprzecznie stwierdzić, że oglądanie i ocenianie występów kolędników na żywo to zupełnie nie to samo, co śledzenie takich prezentacji na ekranie monitora. W tym drugim przypadku widoczny i odczuwalny jest jednak brak widza, odbiorcy, często bezpośredniego uczestnika wspólnej zabawy. Dla grup dodatkową trudność stanowi wykonanie nagrań wideo na odpowiednio wysokim poziomie technicznym, a różne niedoskonałości w zapisie wizji i fonii mają też często wpływ na końcową ocenę dokonywaną przez komisję konkursową.

W tym roku na konkurs zgłoszenia wraz z materiałem wideo nadesłało 12 grup kolędniczych, a ich prezentacje oceniła komisja konkursowa, do pracy w której organizator zaprosił: etnomuzykologa dr Bożenę Lewandowską, etnologa dr Dorotę Majerczyk i językoznawcę, dialektologa dr. Artura Czesaka. Komisja ta po obejrzeniu i wnikliwej ocenie prezentacji w formie zdalnej postanowiła przyznać:    

W kategorii grup dorosłych:

I miejsce ex-aequo grupom kolędniczym: „Zbyrcok” z Juszczyna i „Juzyna” z Zawoi,
II miejsce grupie „Cieślica” z Zawoi,
III miejsce ex-aequo grupom: „Babiogórzanie – Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego i „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej.

W kategorii grup dziecięcych:

I miejsce grupie kolędniczej „Zbyrcocek” z Juszczyna,
II miejsce grupie „Zbójnik” ze Skawicy,
III miejsce grupom: „Mała Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego i „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa;
Wyróżnienia otrzymały grupy: „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej, „Pastuszki” z Zawoi oraz „Kolędnicy” z Łętowni.

Komisja konkursowa wytypowała grupy kolędnicze, które będą reprezentowały powiat suski w konkursach ogólnopolskich. I tak, na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych „Góralski Karnawał” w Bukowinie Tatrzańskiej pojadą (wirtualnie, przesyłając nagrania wideo) grupy: „Zbyrcok” z Juszczyna, „Juzyna” z Zawoi, „Cieślica” z Zawoi, „Babiogórzanie” z Makowa Podhalańskiego, a w  Ogólnopolskich Spotkaniach Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” wystąpią (również wirtualnie): „Zbyrcocek” z Juszczyna i „Zbójnik” ze Skawicy.

Organizatorzy konkursu wraz z komisją oceniającą składają serdeczne podziękowania dla kierowników i instruktorów grup kolędniczych, za to, że mimo panujących trudności przygotowali widowiska w formie on-line i poddali je merytorycznej i artystycznej ocenie.
Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.