W dniu 04.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

W  spotkaniu udział wzięli:

 1. Janina Franco  – Bank Światowy
 2. Vikotoras Sirvydis – Bank Światowy
 3. Aditja Lucas – Bank Światowy
 4. Przemysław Hofman – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju
 5. Andrzej Guła – Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego
 6. Michał Smoła – Bank Światowy
 7. Józef Bałos – Starosta Suski
 8. Zbigniew Hutniczak – Wicestarosta Suski
 9. Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska
 10. Marek Mrugacz – Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

Celem spotkania było  omówienie  doświadczeń  związanych  z   realizacją   projektów  grupowych   w zakresie inwestycji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych.

Przeprowadzone przez Powiat Suski inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

 • montaż 3007 instalacji solarnych na budynkach prywatnych,
 • termomodernizacja 10 obiektów powiatowych,
 • montaż instalacji solarnych na budynkach powiatowych,
 • wymiana 200 niskosprawnych kotłów na węgiel na wysokosprawne kotły na pelet, gaz,
 • modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. bł ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • unieszkodliwianie, demontaż i transport 2000 t  wyrobów zawierających azbest z 798 budynków)

Jak i obecnie prowadzone (montaż 89 pomp ciepła, 1364 instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych) spotkały się z dużym uznaniem Gości.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz przedstawił:

 • projekty zrealizowane jak i obecnie realizowane przez Wydział Środowiska
 • sposoby finansowania zadań
 • mocne i słabe strony oraz  szanse i zagrożenia w realizacji projektów  
 • proponowane zmiany w prawie zamówień publicznych, które zabezpieczałyby interesy m.in. instytucji realizujących projekty

Przedstawiciele Banku Światowego, wspierają Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego w pracach związanych z zwiększeniem  dostępności  do  programu  termomodernizacji domów u najuboższych gospodarstw domowych (STOP SMOG).  Doświadczenia  Powiatu w  realizacji  dotychczas  zrealizowanych  projektów   grupowych mają ten  proces  ułatwić.