Jednym z głównych punktów XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 27 maja, było wręczenie Nagród Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W bieżącym roku Kapituła oceniająca zgłoszenia kandydatur, obradująca 29 kwietnia w składzie: Józef Bałos – przewodniczący kapituły, Starosta Suski, Jan Banaś – Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Krzysztof Chudzik – członek Zarządu Powiatu Suskiego, Renata Babicz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego, Janusz Kociołek – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, postanowiła przyznać dwie nagrody: Agacie Kłapycie – kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie oraz Zespołowi Regionalnemu “Ziemia Suska”.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat laureatów:

Wręczenie Nagród Starosty Suskiego w dziedzinie kultury

Agata Kłapyta jest mieszkanką Stryszawy. Od 2003 r. pracuje, pełniąc funkcję kierownika, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kukowie. Kierując Warsztatem, kładzie duży nacisk na umożliwienie podopiecznym placówki jak najszerszego dostępu do szeroko pojętej kultury, a także rozwoju ich własnych talentów artystycznych, inicjując i realizując szereg przedsięwzięć w tym zakresie. W ramach swojej działalności WTZ w Kukowie, kierowany przez A. Kłapytę, organizuje m.in. wyjazdy do teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, na koncerty i do zabytkowych obiektów, związanych z polską kulturą i sztuką. Dla wielu podopiecznych WTZ są to pierwsze takie wycieczki w życiu. Jednak wsparcie dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez WTZ, nie ogranicza się tylko do ułatwiania im dostępu do kultury i sztuki. Niemniej ważnym celem, który A. Kłapyta postawiła sobie, kierując placówką, i konsekwentnie go realizuje, jest też motywowanie osób niepełnosprawnych do rozwijania własnych talentów, m.in. w takich dziedzinach, jak malarstwo, grafika, rzeźba. Prace podopiecznych WTZ w Kukowie, inspirowane często regionalnym dziedzictwem, niejednokrotnie są prezentowane szerszej publiczności, m.in. w kościołach i budynkach instytucji publicznych oraz na wystawach organizowanych przez sam WTZ, a także inne podmioty.

Wręczenie Nagród Starosty Suskiego w dziedzinie kultury

Uczestnicy zajęć prowadzonych w WTZ biorą udział w licznych konkursach sztuki dla twórców niepełnosprawnych, także o zasięgu ogólnopolskim, będąc zauważanymi i docenianymi, czego wyrazem są m.in. nagrody zdobywane w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrody w ogólnopolskich olimpiadach umiejętności osób niepełnosprawnych w Koninie. Z inicjatywy laureatki nagrody corocznie, od 2007 r. WTZ w Kukowie organizuje plenery malarskie „Moje malowanie”, w których biorą udział niepełnosprawni twórcy, w tym podopieczni innych podobnych ośrodków, zarówno z terenu powiatu, jak i spoza jego obszaru. Plenery te służą nie tylko rozwijaniu artystycznych pasji uczestników, ale także stanowią element promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego, ponieważ tematem prac często są zabytki i krajobrazy Podbabiogórza, a sami niepełnosprawni artyści mają przy okazji plenerowych zajęć spotkać się z miejscowymi twórcami ludowymi. Agata Kłapyta jest także uczestniczką licznych akcji charytatywnych organizowanych na terenie gminy i powiatu, a niesienia pomocy osobom w potrzebie nie ogranicza do swoich powinności służbowych, ale poświęca tej misji, bo tak to trzeba nazwać, również wiele czasu prywatnego.

Wręczenie Nagród Starosty Suskiego w dziedzinie kultury

Zespół Regionalny „Ziemia Suska” został założony w 2005 roku, a w 2020 roku obchodził piętnastolecie swojego istnienia. Prezentuje folklor Górali Babiogórskich, kultywuje śpiew, obrzędy i tradycje miejscowe. Obecnie liczy ok. 25 osób, skupiając młodzież od 16 roku życia i dorosłych. Kierownikiem organizacyjnym zespołu jest Jacek Master, a kierownikiem artystycznym Bernardeta Ryt. Działał przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej, obecnie przy Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej.
Zespół posiada w swoim repertuarze takie programy, jak: „Na Szczepana”, „Na Ostatki”, „Wesele”, „Zabawa w Karczmie”, „Zbójnicki”, „Ogólny”, Obrzędy Bożego Narodzenia”. Wykonuje pieśni babiogórskie, wykorzystuje w programach tańce z tego regionu. W skład zespołu wchodzi również tradycyjna kapela góralska. Zespół zawiera w swoich programach, dawne, miejscowe, żywiołowe tańce, jak: „Obyrtka podhybywano”, „Wściekło polka”, „Sztajer”, „Wywodzony”, „Zawojski”, „Siustany”, „Obyrtka”, „Polko z nogi”. Grupa męska zespołu przedstawia również popisy sprawności w „Hajduku”.
Wśród największych osiągnięć „Ziemi Suskiej” można wymienić m.in. pierwsze miejsca podczas: 36. Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej w konkursie Grup Kolędniczych, 27. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych w Podegrodziu (grupa śpiewacza żeńska), „Pastorałki Żywieckiej” w Żywcu w 2014 roku wraz z Grand Prix Przeglądu Kolęd i Pastorałek za kultywowanie tradycyjnej formy muzykowania i przekazywanie tradycji dzieciom, Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” w 2008 i 2009 roku.
Zespół brał także udział, zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia, w wielu innych konkursach i festiwalach, w kraju i za granicą, m.in. w: Festiwalu Karpackim w Foldes na Węgrzech, Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Państw Grupy Wyszehradzkiej w Lewicach na Słowacji, XXIV Festiwalu Csángó w Jászberény na Węgrzech (pięć występów na różnych scenach), 51. edycji festiwalu „Abovské Folklórne Slávnosti eurofolk 2019” w Skároš i Rozhanovcach na Słowacji, imprezie otwierającej 56. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Gliwicach.

Wręczenie Nagród Starosty Suskiego w dziedzinie kultury

„Ziemia Suska” wydała płytę z kolędami i pastorałkami pt. “Wyśpiewują Jezusowi wesoło jak trzeba”.

W trakcie piętnastu lat swojej działalności zespół stał się jednym z najlepszych „ambasadorów” kultury ludowej i folkloru Podbabiogórza.  W latach ubiegłych za swoją działalność na polu upowszechniania kultury i tradycji regionu został wyróżniony m.in. Laurem Babiogórskim Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz „Kameną” – Nagrodą Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Działalność „Ziemi Suskiej” ma wielkie znaczenie dla pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, pozwalając ocalić od zapomnienia stare, podbabiogórskie tradycje, tańce, pieśni i obrzędy. Nie do przecenienia są także walory edukacyjne programów prezentowanych przez zespół i propagowanie lokalnego folkloru wśród młodzieży.

oprac./foto: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy