W piątek, 21 kwietnia w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Suskim dotyczącej przekazania pomocy finansowej w kwocie 180 tys. zł. na kontynuację prowadzenia kształcenia praktycznego na kierunku technik jeździectwa w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Witold Kozłowski, radna województwa Danuta Kawa, starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak , skarbnik powiatu Dominika Żywczak, burmistrz miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, dyrektor szkoły Iwona Turchan oraz dyrektor Departamentu Edukacji UMWM Dariusz Styrna.  

Technik jeździectwa to eksperyment pedagogiczny wprowadzony po raz pierwszy w Polsce do oferty kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w roku szkolnym 2018/19  po uprzedniej akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Turystyki i Sportu oraz uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej.  Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie jeździectwa i treningu koni oraz instruktora jeździectwa. Proces kształcenia prowadzony pod opieką Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz przy współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim. 

Celem kształcenia jest przygotowanie kadr do pracy w ośrodkach jeździeckich oraz do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Kształcenie to odbywa się według programu autorskiego opracowanego przez dyrektora szkoły oraz jednego z zatrudnionych instruktorów z uwzględnieniem wymagań Polskiego Związku Jeździeckiego niezbędnych do uzyskania uprawnień instruktora jazdy konnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że województwo małopolskie od samego początku udzielało wsparcia finansowego powiatowi na realizację kształcenia przyszłych techników jeździectwa.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego