W środę, 8 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej przekazania pomocy finansowej na prowadzenie kształcenia praktycznego –  Technika Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. W spotkaniu uczestniczyli Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Danuta Kawa radna województwa, Józef Bałos starosta suski, Zbigniew Hutniczak wicestarosta suski, Zbigniew Kołat dyrektor szkoły, Dariusz Waligórski dyrektor ośrodka jeździeckiego “Bór” w Toporzysku oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji UMWM.

Technik jeździectwa to eksperyment pedagogiczny, wprowadzony po raz pierwszy w Polsce do oferty kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, na rok szkolny 2018/19.  Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.

Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. Eksperyment jest prowadzony pod opieką jednostki naukowej – Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz przy współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim.

Dotychczas Sejmik Województwa Małopolskiego, w latach 2018-2021, udzielał wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego powiatowi suskiemu na działania związane z inicjatywą kształcenia zawodowego na eksperymentalnym kierunku technik jeździectwa. W 2022 roku otrzymał dotację w wysokości 250 tys. zł.