Nazwa zadania:  wsparcie finansowe Powiatu suskiego w realizacji zadania własnego polegającego na dofinansowaniu kosztów zatrudnienia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, w siedzibie w Jordanowie.

Dofinansowanie:  77 503,44zł

Całkowita wartość: 96 879,30 zł.