Adres korespondencyjny:

Starostwo Powiatowe

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Udostępniamy druki formularzy do wypełnienia i wysłania pocztą. Wysłane dokumenty muszą być podpisane.