INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZĄ SIĘ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE PRZEKAZUJĄ DANYCH DO SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Załóż konto na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl

Możesz to zrobić od 15 maja 2023 r.

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

UWAGA!!! Jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny lub oddział sportowy lub oddział przygotowania wojskowego lub oddział ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych, to zrób to do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00 !!!

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach powiatu suskiego. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać!

Gdybyś później chciał wskazać we wniosku inne szkoły i / lub oddziały niż te które miałeś już wybrane, to będziesz mógł to zrobić od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca do godz. 15.00

Pamiętaj, żeby dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00!

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje  o szczególnych osiągnięciach.

Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Zrób to do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

4. 19 lipca 2023 r. po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Powinieneś to zrobić do 26 lipca 2023 r.

PAMIĘTAJ! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

POWODZENIA!

Załączniki do pobrania