INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZĄ SIĘ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE PRZEKAZUJĄ DANYCH DO SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Załóż konto na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl
  Możesz to zrobić od 13 MAJA 2024 r.
  Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło
 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.
  Wniosek można złożyć również elektronicznie.
  Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Zrób to do 04 LIPCA 2024 r. do godz. 15.00

UWAGA!!! Jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny lub oddział sportowy lub oddział przygotowania wojskowego lub oddział ze sprawdzianem uzdolnień kierunkowych, to zrób to do 27 MAJA 2024 r. do godz. 15.00 !!!
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach powiatu suskiego. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać!

 1. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach.
  Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
  Zrób to do 4 LIPCA 2024 r. do godz. 15.00
 2. 11 LIPCA 2024 r. po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.
 3. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
  Powinieneś to zrobić do 15 LIPCA 2024 r.

PAMIĘTAJ! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

POWODZENIA!

Załączniki do pobrania