Rok szkolny 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ POWIAT SUSKI – 2021/2022

Lp.Nazwa szkoły / typy szkółKierunek kształcenia / rozszerzenia w przyp. LONauczane języki obce
1.Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej  – matematyka, informatyka – matematyka, fizyka   – matematyka, j. angielski – matematyka, geografia   – biologia, chemia – biologia, j. polski   – j. polski, historia – j. polski, wos   –  j. angielski, geografia j. angielski, biologia    j. angielski j. niemiecki j. francuski
2.ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Technikum  

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia
    – technik logistyk -technik spedytor – technik ekonomista – technik rachunkowości – technik żywienia i usług gastronomicznych – technik hotelarstwa – technik organizacji turystyki – technik reklamy – technik informatyk – technik fotografii i multimediów   – klasa integracyjna kucharz / cukiernik – kucharz – cukiernik – sprzedawca – logistyk-magazynier – pracownik obsługi hotelowej   – technik technologii żywności – technik żywienia i usług gastronomicznych    j. angielski j. niemiecki
3.ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Technikum          

Branżowa Szkoła I
stopnia

Branżowa szkoła II stopnia
– technik budownictwa – technik elektryk – technik informatyk – technik mechatronik – technik  pojazdów samochodowych – technik programista – technik spedytor – technik transportu drogowego * – technik usług fryzjerskich   – fryzjer – stolarz – mechanik –monter maszyn i urządzeń – kierowca mechanik – mechanik pojazdów samochodowych – wielozawodowa   – t.transportu drogowego – t. pojazdów samochodowych – t. usług fryzjerskich – t.budownictwaj. angielski, j. niemiecki
4.ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Technikum  –  technik ekonomista –  technik budownictwa –  technik architektury krajobrazu – technik organizacji turystyki – technik robót wykończeniowych w budownictwiej. angielski j. niemiecki  
5.ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie Liceum Ogólnokształcące          
Branżowa Szkoła I stopnia /zajęcia praktyczne w zakładach pracy/                
Klasa A – profil humanistyczny:  j. polski, historia  oraz do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki j. polski, WOS, oraz do wyboru j. angielski lub j. niemiecki   Klasa B – profil matematyczny: matematyka, geografia oraz do wyboru j. angielski lub niemiecki matematyka, informatyka lub fizyka  oraz do wyboru j. angielski lub niemiecki     Klasa C – profil przyrodniczo językowy biologia, chemia oraz do wyboru j. angielski lub j. niemiecki biologia, j. angielski  oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski (zw. liczba godzin)   Klasa D – profil pedagogiczno – psychologiczny j. polski, biologia oraz do wyboru j. angielski lub j. niemiecki j. polski, geografia oraz do wyboru j. angielski lub j. niemiecki   W klasie C dla chętnych zajęcia z ratownictwa medycznego i zwiększona liczba godzin w-f – 5 godzin   W klasie D elementy psychologii i pedagogiki oraz praktyka pedagogiczna         w przedszkolu     Wielozawodowa dla młodocianych pracujących: sprzedawca, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca – mechanik, blacharz samochodowy, elektryk, lakiernik, elektromechanik, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, wędliniarz, kamieniarz, obuwnik  j. angielski j. niemiecki j. rosyjski

(*) nowe kierunki

Szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się w Ulotkach informacyjnych (do pobrania).

Załączniki do pobrania