Szczegółowa oferta każdej ze szkół znajduje się

w załączniku do pobrania.