Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie suskim w poszczególnych latach w  tym wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Opracował Wydział Edukacji zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020.910) z wykorzystaniem informacji OKE oraz danych przygotowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat suski.

Załączniki do pobrania