Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – Starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.

Starosta składa do ORE wniosek o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu wskazania Starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego ośrodka.