Jakie sprawy:
– prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
– przyjmowanie wniosków o dokonanie zmian danych ewidencyjnych,
– wydawanie duplikatów Aktów Własności Ziemi i nadawanie klauzul prawomocności,
– prostowanie ewidencyjnych błędów i omyłek w AWZ,
– wydawanie zaświadczeń o nieuwłaszczeniu nieruchomości rolnych. – wprowadzanie zmian do operatów ewidencji gruntów i budynków,
– udostępnianie do wglądu map ewidencyjnych i udzielanie informacji z opisowej części operatu ewidencji gruntów,
– sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów..


Gdzie załatwić:
– Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, pokój nr 6, tel. 87-57-832


Ewidencja gruntów:
– gmina Zawoja, Bystra-Sidzina, Zembrzyce: parter, pokój nr 28, tel. 87-57-834
– gmina Budzów, gmina Jordanów, Stryszawa: parter, pokój nr 29, tel. 87-57-833
– miasto Sucha Beskidzka: parter, pokój nr 28, tel. 87-57-834
– miasto Jordanów, miasto Maków Podhalański, gmina Maków Podhalański: parter, pokój nr 27, tel. 87-57-835