Jakie sprawy:
– przyjmowanie wniosków o zmianę klasy gruntów,
– wydawanie decyzji zatwierdzających nowe klasy gruntów
– zlecanie opracowań klasyfikacji gruntów,
– wydawanie decyzji.