Jakie sprawy:
– przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego, (do pobrania: formularz-zgłoszenie pracy geodezyjnej)
– sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych prac geodezyjnych,
– kontrola zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno-kartograficznych, (do pobrania: formularz-wniosek o przyjęcie do zasobu / wyłączenie z zasobu)
– zakładanie i aktualizacja map zasadniczych i ewidencyjnych, tworzenie mapy numerycznej,
– opracowanie i realizacja projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
– prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
– ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
– wykonywanie kopii kserograficznych i ozalidowych z posiadanych map ewidencyjnych w skalach 1:1000, 1:2000, 1:2880; sytuacyjno-wysokościowych (zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000,
– sporządzanie wyrysów z map ewidencyjnych i wypisów z części opisowej ewidencji gruntów,
– wykonywanie kopii innych dokumentów z zasobu,
– wgląd do map ewidencyjnych i zasadniczych
– poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych do celów prawnych z materiałami przechowywanymi w PODGiK.

WNIOSKI: