Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK)

https://www.esp.pwpw.pl/

Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można złożyć drogą elektroniczną wnioski w sprawie rejestracji pojazdów (np.: zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu) oraz uprawnień do kierowania pojazdami (np.: PKK, wymiana prawa jazdy, zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany (https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil) lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także posiadać darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

Dopiero, gdy wnioskodawca dostarczy dokumenty w oryginale, można rozpocząć procedurę rejestracji pojazdu czy wydania prawa jazdy (można przesłać poczta lub kurierem albo skontaktować się z organem w celu umówienia wizyty w urzędzie).  Potem następuje weryfikacja dokumentów przez upoważnionego pracownika. W przypadku wniosków o rejestrację pojazdu;  gdy wnioski są kompletne, dokumenty dla właściciela pojazdu tj. tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny czy karta pojazdu mogą zostać odesłane na koszt właściciela.W przypadku ubiegania się o prawo jazdy po pozytywnej weryfikacji dokumentów i wyprodukowania prawa jazdy przez PWPW właściciel musi odebrać je osobiście w starostwie, wówczas należny umówić termin wizyty.