Na mocy artykułu 15n Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych część kursów może być zawieszona.

Więcej informacji pod numerem telefonu 338757841 lub bezpośrednio u prywatnych przewoźników.

Załączniki do pobrania