• organizuje działalność- kulturalną,
  • ustala założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
  • podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej,
  • opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno-informacyjne o powiecie suskim,
  • promuje potencjał kulturalny i turystyczny gmin powiatu suskiego w kraju i za granicą,
  • realizuje kalendarz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży na szczeblu powiatu,
  • organizuje działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • zajmuje się ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami, m.in. współpracuje