Widok na Babią Górę

LEŚNICTWO

Sposób wyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu

Kalkulator do obliczania miąższości drewna

Instrukcja czytania uproszczonych planów urządzenia lasu

A las nam rośnie – poradnik dla właścicieli lasów

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi prowadzi dyrektor parku tel. kont. 507 784 217

ŁOWIECTWO

  • zezwolenie na posiadanie chartów rasowych wniosek
  • oświadczenie o zakazie wykonywania polowania wniosek

OCHRONA PRZYRODY

  • wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych wniosek
  • wpis o zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych wniosek

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH