Stan środowiska  na terenie Powiatu Suskiego(na podstawie WIOŚ Kraków)

– programy monitoringu środowiska

– publikacje, opracowania, raporty

– monitoring powietrza

– monitoring wod

– monitoring hałasu

– monitoring pol elektromagnetycznych

– monitoring aerobiologiczny (komunikaty pyłkowe)

Pozostałe linki do stron zawierające komunikaty na temat jakości powietrza

– Urząd Marszałkowski w Krakowie

– IMGW w Krakowie

– Airly

Babiogórski Park Narodowy