Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi) będzie prowadzony przez pracowników

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Osoba sprawująca nadzórZasięg obwoduTermin dyżuruTelefon/ email

mgr inż. Grzegorz Zachura

Gmina StryszawaGmina ZembrzyceGmina BudzówMiasto Maków PodhalańskiMiasto Sucha Beskidzka
każdy piątek9:00 – 11.00Wydział Środowiskapok. 110730 623 076
g.zachura@powiatsuski.pl

mgr inż. Grzegorz Malinowski

Gmina Maków PodhalańskiGmina Zawoja(z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego)

każda środa9:00 – 11.00Wydział Środowiskapok. 110730 623 077
g.malinowski@powiatsuski.pl

mgr inż. Krzysztof Hernas


Miasto JordanówGmina JordanówGmina Bystra-Sidzina

każdy poniedziałek 9:00 – 11.00Wydział Środowiskapok. 110730 623 078
k.hernas@powiatsuski.pl

Pracownicy sprawujący nadzór pracują w następujących godzinach

poniedziałek – 9.00 – 17.00

wtorek – piątek – 7.00 – 15.00

Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są w oparciu

1. dane z ewidencji gruntów (ewentualnie umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżąwy, potwierdzenie płatności podatku leśnego)

2. dane z uproszczonych planów urządzenia lasu

Legalizacja i cechowanie drewna odbywa się przy użyciu

1. systemu informatycznego

2. systemu płytkowego

Do pobrania

1. zasady cechowania drewna w lasach urządzonych

–  zawiadomienie o pozyskaniu drewna

2. zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych

– wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozyskania drewna i wydanie świadectwa legalności

Sposób wyyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu

Kalkulator do obliczania miąższości drewna

Instrukcja czytania uproszczonych planów urządzenia lasu

Przed przystąpieniem do wycinki należy zapoznać się z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Pobierz

Do pobrania:

A las nam rośnie – poradnik dla właścicieli lasów

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi będzie prowadzony tak jak dotychczas tel. kont. 33/877 51 10