2014

dyplom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

dyplom od Związku Powiatów Polskich

podziękowanie od Starosty Suskiego

2013

podziękowanie od Wójta Gminy Zawoja, Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

statuetka za zajęcie II miejsca w konkursie “Najbardziej aktywni dla czystego powietrza”

statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej

2012

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

2011

podziękowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

2010

podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

podziękowanie od Stowarzyszenia Pszczelarzy “Jodła” w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Federacji Zielonych Gaja

2009

podziękowanie od Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

certyfikat od Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie

2007

podziękowanie od Urzędu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

podziękowanie od Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zawoi Przysłop

2006

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

podziękowanie od Zarządu Lasów Uprawnionych w Sidzinie

podziękowanie od Zespołu Szkól w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy “Świnna Poręba”, Rejonowej Sortowni w Suchej Beskidzkiej

2005

podziękowanie od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

podziękowanie od Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

2003

podziękowanie od Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Szefa OC – Starosty Suskiego

podziękowanie od Szefa OC – Starosty Suskiego

2001

podziękowanie od Wojewody Małopolskiego