“Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.”


Park Krajobrazowy Beskidu Małego – o powierzchni 25 770 ha został utworzony w 1998 r. Leży w obrębie województw śląskiego i małopolskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Miejscowości powiatu: Targoszów, Krzeszów, Kuków, (gmina Stryszawa) i Tarnawa Górna (gmina Zembrzyce) położone są w obrębie strefy ochronnej.


Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego odkryto ponad 840 gatunków roślin naczyniowych, z tego 10 % stanowią rośliny górskie, 60 gatunków roślin podlega ochronie. W Beskidzie Małym na wysokości około 550 m. n.p.m. przebiega granica między dwoma piętrami roślinnymi: pogórzem a reglem dolnym. Kiedyś rozpowszechniony tutaj grąd subkontynentalny występuje tylko w postaci nielicznych płatów w wąwozach i jarach. W Beskidzie Małym spotykamy schodzącą w piętro pogórza żyzną buczynę karpacką, cechującą się znacznym zróżnicowaniem florystycznym. Do zbiorowisk leśnych regla dolnego oprócz buczyny karpackiej należą kwaśna buczyna górska i żyzne jedliny – występujące najczęściej na grzbietach wzniesień. Ze względu na wysokość gór Beskidu Małego nie wykształciło się piętro regla górnego. Jednak ciekawostką jest, że w okolicach pobliskiej Łamanej Skały (Madohory) występuje płat naturalnej świerczyny charakterystycznej dla regla górnego, gdzieniegdzie występuje dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy.

Świat zwierząt Beskidu Małego jest podobny do fauny innych części Beskidów Zachodnich. Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego żyje 40 gatunków ssaków, 111 gatunków ptaków, w tym 6 drapieżników, 15 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i ponad 40 gatunków ryb. Ssaki kopytne reprezentowane są przez sarny, jelenie i dziki, natomiast popularnymi drapieżnikami tych terenów są lis, ryś, kuna i łasica. Warto wspomnieć o mieszkańcach okolicznych jaskiń – nietoperzach: mroczku późnym, borowcu wielkim i nocku wąsatym. Wśród zwierząt owadożernych napotkać można m.in. ryjówkę aksamitną i górską, jeża wschodniego.