Program ochrony środowiska na lata 2022- 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029

Sprawozdania z realizacji :

Programu ochrony środowiska za lata 2021 – 2022

Programu ochrony środowiska w latach 2019 – 2020 załącznik

Program usuwania azbestu

Aneks Nr 1 do Programu usuwania azbestu na terenie powiatu suskiego

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASÓW

GMINA BUDZÓW

Baczyn- osoby fizyczne

Palcza – osoby fizyczne

Zachełmna – osoby fizyczne

GMINA BYSTRA – SIDZINA

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Sidzinie

GMINA JORDANÓW

Łętownia – osoby fizyczne

Zarząd Lasów Uprawnionych w Wieprzcu – las w Osielcu

Komitet Lasów w Kojszówce – las w Osielcu

GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI

Grzechynia – osoby fizyczne

Wieprzec- osoby fizyczne

Zarząd Lasów Uprawnionych w Makowie Podhalańskim

Komitet Lasowy Kamiennej Góry w Białce

Zarząd Lasów Uprawnionych w Wieprzcu – las w Wieprzcu

Wspólnota wsi Białka – las w Juszczynie

Zarząd Lasów Uprawnionych wsi Zarnówka

Wspólnota wsi Grzechynia

Wspólnota wsi Juszczyn

GMINA ZAWOJA

Spółka dla Zagospodarowania  Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

Wspólnota wsi Skawicy

Wspólnota wsi Białka – las w Skawicy