Program ochrony środowiska na lata 2017 –  2020

Sprawozdania z realizacji :

Programu ochrony środowiska w latach 2017 – 2018

Programu ochrony środowiska latach 2012 – 2016

Programu ochrony środowiska w latach 2009-2010
Programu ochrony środowiska w latach 2007-2008
Programu ochrony środowiska w latach 2004-2007

Planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010
Planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008
Planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006

Program usuwania azbestu

Aneks Nr 1 do Programu usuwania azbestu na terenie powiatu suskiego

Załączniki do pobrania