Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Kamieniołom w Osielcu (gmina Jordanów) proponowany do utworzenia w celu ochrony odsłonięć skalnych.