Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Proponowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Leskowiec” przewiduje się dla zachowania buczyny górskiej (stary drzewostan z ciekawie ukształtowanymi, niskimi okazami drzew), a także wartościowych widokowo szczytowych partii Leskowca, zajętych głownie przez roślinność łakową.
Interesujące jest duże skupienie okazałych jałowców pospolitych. Na tym terenie można spotkać chronione gatunki roślin (śnieżyczka przebiśnieg,szafran spiski, dziewięćsił bezłodygowy, podrzeń żebrowiec, goryczka trojeściowa).

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Carchel” proponuje się w celu zachowania szaty roślinnej oraz terenu o wysokich walorach krajobrazowych. Obiekt obejmuje kompleks lasów, które porastają Górę Żurawnicę po przełęcz Carchel z niewielką osadą i terenami ją otaczającymi. Położony jest między miejscowościami Krzeszów (gmina Stryszawa) a Błądzonką należącą do miasta Sucha Beskidzka. W jego granicach położony jest proponowany rezerwat przyrody „Żurawnica”. Teren jest bardzo malowniczy krajobrazowo i w przeważającej części porośnięty lasem typu żyznej buczyny górskiej, kwaśnej buczyny górskiej, dolnorelowego boru jodłowo- świerkowego. Występują również fragmenty roślinności łąkowej i murawowej. Interesującymi gatunkami są rozchodnik wielki, lebiodka pospolita.

Proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Skawica” w typie środowiskowym – żwirowiskowo – nadwodno – leśnym (łegowym).Celem ochrony jest malowniczy krajobrazowo odcinek doliny Skawicy ze żwrowiskami i licznymi głazami oraz typową dla tego siedliska roślinnością.
Obiekt położony jest na terenie gminy Maków Podhalański i Zawoja i obejmuje odcinek Skawicy od ujścia do Skawy za Makowem Podhalańskim w górę potoku do mostu przed miejscowością Skawica, wraz z przylegającymi do doliny pasami roślinności łąkowej i leśnej.