Wykaz ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, niespełniających wymogów formalnych

Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zgodnie z § 8 pkt 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 956.2018 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 15.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, przedstawiamy wykaz ofert nie spełniających części wymogów formalnych ale kwalifikujących się do dokonania uzupełnień:

1.Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej na zadanie „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”, złożona przez Hufiec Jordanów ZHP Chorągwi Krakowskiej.

2.Oferta na zadanie „Konserwacja szlaków turystycznych oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na szlakach turystycznych”, złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 201, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych ale kwalifikuje się do dokonania uzupełnień jest zobowiązany do ich uzupełnienia do dnia 14.01.2019 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

Do pobrania:

oferty_brakiformalne.doc