Wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem terenu przy L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, ul. Płk. T. Semika 1.

Dokumentacja postępowania:

zapytanie ofertowe .pdf

załącznik nr 3 – przedmiar robót.pdf

załacznik nr 4 – dokumentacja techniczna.pdf

zawiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

wyniki wz.272.1.3.2019.pdf