Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje badania na temat chomika europejskiego, zamieszkującego tereny rolnicze. Jest to gatunek krytycznie zagrożony.

W związku z tym naukowcy zaangażowani w projekt proszą o wypełnienie ankiety. Badania skierowane są do osób, które obecnie lub w przeszłości związane były/są z rolnictwem. Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie od 2 minut do 15 minut.

Poniżej znajduje się link do formularza:
https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237

Celem badań jest:
a) zaktualizowanie granic obszaru występowania chomika europejskiego w Polsce,
b) rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku, szczególnie w obszarze zamieszkania,
c) zebranie opinii od rolników o konfliktach wynikających z obecności gatunku na polach uprawnych.

Badania realizowane są przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Fundację „Inny Świat”. Dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego (https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892).

Osoby do kontaktu:
mgr inż. Korneliusz Moczko
dr hab. inż. Magdalena Hędrzak
e-mail: projekt_badawczy_chomik@urk.edu.pl