W ramach projektu przewidziano środki na wyposażenie/doposażenie pracowni. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 6 pracowni zawodowych. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne pracowni przedmiotów zawodowych dla zawodu technik elektronik oraz doposażonych zostanie 5 stanowisk.

+Galeria