Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w siedzibie starostwa powiatowego wręczono nagrody dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat suski. Podczas uroczystego spotkania, które odbyło 15 października starosta Józef Bałos i wicestarosta Zbigniew Hutniczak podziękowali nagrodzonym za zaangażowanie oraz wykonywaną na co dzień pracę pedagogiczną i wychowawczą. Przekazali również życzenia dalszych sukcesów oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Nagrodę starosty suskiego z okazji Dnia Edukacji za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zaangażowanie w pracę na zajmowanym stanowisku w 2021 roku otrzymali:

Aneta Drobny – dyrektor ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Anna Sala – dyrektor LO nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, Grażyna Borzestowska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim,  Karol Krawczyk – zastępujący dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie, Rafał Rapacz – dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie, Zbigniew Kołat – dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, Sławomir Kudzia – dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz Aneta Strączek – wicedyrektor ZS im. Kołłątaja w Jordanowie, Anna Paleczna – Wybranowska – wicedyrektor ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz nauczyciele:

Ewa Guzik – Plewka – ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Agnieszka Węglarz – ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Jadwiga Sobczuk – LO nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, Teresa Białoń – ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,  Gabriela Traczyk – SOSW w Makowie Podhalańskim, Małgorzata Bednarz – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim, Jolanta Gębka – Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie, Krzysztof Maciejowski – ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.