Kolejnym miejscem, w którym prezentowana jest mobilna wystawa „Po dwóch stronach Babiej Góry. Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe”, przygotowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020, jest Dom Kultury w Makowie Podhalańskim.


Wystawa otwarta została 3 września, a oglądać można ją będzie do 13 września. Podczas wystawy organizowane są również prelekcje poświęcone dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu Podbabiogórza. W Makowie Podhalańskim skorzystali z nich już uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego oraz uczniowie tamtejszego gimnazjum.